Aan de orde komen het ontstaan van milieu-, armoede- en vredesproblemen en mogelijke oplossingen daarvan. De bekende econoom prof. dr. Jan Tinbergen (Nobelprijswinnaar economie 1969) geeft in dit boek aan hoe naar zijn idee drie mondiale problemen (toenemende dreiging van wapengeweld, milieuverwoesting en immense armoede in de Derde Wereld) tot oplossing kunnen worden gebracht. Deel I omvat een schets van de geschiedenis van onze planeet, afgesloten met een samenvatting van de drie genoemde wereldproblemen. In deel II wordt het meest gewenste beheer van onze aarde besproken; eerst worden de doelen van natuur- en miliebeheer, van sociaaleconomische ontwikkeling en van een positieve vrede afzonderlijk en in hun onderlinge samenhang uiteengezet. Daarna worden de middelen van een goed beheer op de diverse overheidsniveaus aangegeven, waarbij vooral aan (nieuwe) internationale instellingen een belangrijke rol wordt toegekend.

, , , , , , ,
Kok Agora, Kampen
hdl.handle.net/1765/17658
Books (Jan Tinbergen)
Erasmus School of Economics

Tinbergen, J. (1987). Kunnen wij de aarde beheren?. Books (Jan Tinbergen). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/17658


Additional Files
DEEL1.PDF Final Version , 4mb
VOORKANT.PDF Final Version , 415kb
INHOUD.PDF Final Version , 372kb
ACHTERKANT.PDF Final Version , 219kb
TITEL.PDF Final Version , 52kb
VOORWOORD.PDF Final Version , 50kb