Overlevenden van concentratiekamp Ravensbrueck hebben hun herinneringen 65 jaar lang uitgedragen aan een breed publiek. Daarmee vestigden ze een beeld van het kamp dat door de jaren heen nagenoeg onveranderd bleef. Het was voor hen een houvast in een veranderend Europa. Uiteenlopende groepen vulden deze onwrikbare herinnering echter aan en gaven hieraan steeds opnieuw betekenis. Onwrikbare herinnering laat de wisselwerking zien tussen overlevenden en hun toehoorders in Nederland, Belgie, Duitsland en Oostenrijk. Niet eerder werden de totstandkoming en overdracht van een grensoverschrijdende herinnering aan een concentratiekamp in kaart gebracht. Communisme, feminisme, geschiedschrijving en nationale manieren van omgang met het oorlogsverleden drukten een stempel op de herinnering aan Ravensbrueck. Op basis van interviews, archiefmateriaal en publieke vormen van herinnering zoals monumenten en herdenkingen wordt een kritisch en verrassend beeld geschetst van de manieren waarop het verleden belangrijk werd gevonden voor het heden en de toekomst.

, , , , , , , , , , ,
M.C.R. Grever (Maria)
Erasmus University Rotterdam
SNS REAAL Fonds
hdl.handle.net/1765/21919
Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

Hogervorst, S.M. (2010, December 23). Onwrikbare Herinnering: Herinneringsculturen van Ravensbrück in Europa, 1945-2010. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/21919