Participatie is onomstreden, maar in de huidige participatiestaat zijn het vooral professionals die regisseren, controleren en conditioneren. Het gevolg is dat het probleemoplossend vermogen van burgers eerder wordt ondergraven dan versterkt, dat inspraak en medezeggenschap steeds meer een verlengstuk worden van beleid en dat de civil society wordt uitgehold.

, , ,
Van Gennep Uitgeverij, Amsterdam
hdl.handle.net/1765/22019
Department of Sociology

Uitermark, J.L, & van Beek, K. (2010). Gesmoorde participatie : de schaduwkanten van ‘meedoen’ als staatsproject. In Brave burgers gezocht : de grenzen van de activerende overhead / Imrat Verhoeven; Marcel Ham. - Amsterdam : Van Gennep, 2010. - (Kennis, openbare mening, politiek). Van Gennep Uitgeverij, Amsterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/22019