Sinds 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod (Wth) van kracht. De wet maakt het mogelijk dat de burgemeester, of namens hem de hulpofficier van justitie, een huisverbod oplegt aan een meerderjarige die huiselijk geweld pleegt of van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat. In dit artikel wordt aabn de hand van recente jurisprudentie nagegaan welke ervaringen met het huisverbod zijn opgedaan.

Additional Metadata
Keywords veiligheid
Persistent URL hdl.handle.net/1765/22256
Journal De Gemeentestem: tweewekelijks tijdschrift aan de belangen der gemeenten in Nederland gewijd
Citation
Rogier, L.J.J. (2009). De Wet tijdelijk huisverbod. De Gemeentestem: tweewekelijks tijdschrift aan de belangen der gemeenten in Nederland gewijd, 159(7329), 609–616. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/22256