De eerste Nederlandse persfoto wordt standaard toegeschreven aan een foto in de Katholieke Illustratie van de gevolgen van een brand in Raamsdonk in 1885. Het is, geredeneerd naar de maatstaven van wat we tegenwoordig als nieuws definiëren, een klassieke nieuwsgebeurtenis. Het is echter nog maar de vraag of dit inderdaad de eerste nieuwsfoto is. Wie oude nummers van de Katholieke Illustratie doorbladert, vindt meer foto’s die in aanmerking komen als eerste persfoto. Minstens twee eerder gepubliceerde foto’s kunnen evengoed beschouwd worden als persfoto. Het gaat hierbij vooral om definities. Wat is nieuws? Wat is een persfoto? Of, nog fundamenteler, wat is een foto?