Deze studie brengt systematisch in kaart hoe verschillende kijkersgroepen zich verhouden tot morele reflectie naar aanleiding van televisieverhalen. Daarbij zijn sociaaleconomische en -culture achtergrondkenmerken en mediagebruik als relevante factoren beschouwd. Uit de resultaten blijkt dat hoewel alle mensen naar aanleiding van televisie moreel reflecteren, er wel degelijk verschillen zijn tussen mensen wat betreft sekse, leeftijd en mediarepertoire.

hdl.handle.net/1765/26093
ERMeCC - Erasmus Research Centre for Media, Communication and Culture
Tijdschrift voor Communicatiewetenschap (print)
Department of Media and Communication

Krijnen, A.F.M, & Verboord, M.N.M. (2011). De televisie als morele oefenruimte. Een kwantitatieve exploratie van morele reflectie naar aanleiding van televisieverhalen. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap (print), 39(2), 57–76. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/26093