Laagopgeleiden zijn meer dan hoogopgeleiden geneigd om voorkeur voor economische herverdeling gepaard te laten gaan met afkeer van sociale voorzieningen ten bate van etnische minderheden. Waarom zijn zij van mening dat sommigen gelijker zijn dan anderen? In dit artikel wordt onderzocht of hun opmerkelijke combinatie van economisch egalitarisme en ‘verzorgingsstaatschauvinisme’ voortkomt uit gebrekkige politieke competentie, hun zwakke economische positie of hun geringe cultureel kapitaal en de culturele onzekerheid die daarmee gepaard gaat.

hdl.handle.net/1765/26140
Centre for Rotterdam Cultural Sociology (CROCUS)
Sociologie
Department of Sociology

Manevska, K., van der Waal, J., Achterberg, P., Houtman, D., & de Koster, W. (2010). ‘Sommigen zijn gelijker dan anderen’: Economisch egalitarisme en verzorgingsstaatschauvinisme in Nederland. Sociologie, 6(1), 3–25. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/26140