Terwijl Nederland bekendstaat als baken van tolerantie, wordt er de laatste jaren opvallend veel kritiek geuit op de islam. Bovendien hanteren islamkritische opinie- leiders hierbij een discours waarbij progressieve waarden centraal staan. Dit roept de vraag op hoe morele progressiviteit en afwijzing van de islam met elkaar verbon- den zijn onder de bredere bevolking. En hoe verhoudt een op progressieve waarden gebaseerde verwerping van de islam zich tot etnocentrische vooroordelen?

,
hdl.handle.net/1765/32546
Centre for Rotterdam Cultural Sociology (CROCUS)
Sociologie
Department of Sociology

van Bohemen, S., Kemmers, R., & de Koster, W. (2012). Seculiere intolerantie: Morele progressiviteit en afwijzing van de islam in Nederland. Sociologie, 8(2), 199–218. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/32546