Terwijl Nederland bekendstaat als baken van tolerantie, wordt er de laatste jaren opvallend veel kritiek geuit op de islam. Bovendien hanteren islamkritische opinie- leiders hierbij een discours waarbij progressieve waarden centraal staan. Dit roept de vraag op hoe morele progressiviteit en afwijzing van de islam met elkaar verbon- den zijn onder de bredere bevolking. En hoe verhoudt een op progressieve waarden gebaseerde verwerping van de islam zich tot etnocentrische vooroordelen?

Additional Metadata
Keywords morele progressiviteit, seculiere intolerantie
Persistent URL hdl.handle.net/1765/32546
Series Centre for Rotterdam Cultural Sociology (CROCUS)
Journal Sociologie
Citation
van Bohemen, S.R.J.M, Kemmers, R, & de Koster, W. (2012). Seculiere intolerantie: Morele progressiviteit en afwijzing van de islam in Nederland. Sociologie, 8(2), 199–218. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/32546