Belanghebbende is bondscoach en in geschil is het antwoord op de vraag of sprake is van een dienstbetrekking tussen belanghebbende en de sportbond. Bij de beoordeling van de rechtsverhouding tussen betrokkenen dient niet alleen gelet te worden op alle bestaande rechten en verplichtingen, maar ook op de wijze waarop partijen feitelijk uitvoering geven aan die rechtsverhouding. Niet in geschil is dat belanghebbende beschikt over een uitzonderlijke specifieke deskundigheid. De afbakening van de taken en verantwoordelijkheden in de overeenkomst van belanghebbende met de sportbond leidt naar het oordeel van het hof niet tot de conclusie dat sprake is van een gezagsverhouding. Op grond van die omstandigheden overweegt het hof dat geen sprake is van een dienstbetrekking en dat belanghebbende recht heeft op een VAR-dga en dat de inspecteur ten onrechte een VAR-loon heeft afgegeven.

, , ,
hdl.handle.net/1765/34650
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Erasmus School of Law

Molenaar, D. (2011). Bondscoach niet in dienstbetrekking bij sportbond (2012, 11/00256). Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 528, 1–2. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/34650