Samenvatting: Belanghebbende is met ingang van 1 februari 2004 werkzaam als CEO bij C en vanaf 31 december 2003 als statutair bestuurder van de Amerikaanse werkmaatschappij van C. Eind 2004 heeft belanghebbende een additioneel belang in C verworven. Het verschil tussen de waarde in het economische verkeer (verwachtingswaarde) en de verkrijgingsprijs van deze aandelen is aangemerkt als loon uit dienstbetrekking. Op grond van een salary split is 15% toegerekend aan de VS. In geschil is op welke wijze de voorkoming van dubbele belasting moet worden berekend.

hdl.handle.net/1765/34882
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Erasmus School of Law

Molenaar, D. (2012). 2012, 11/01807, (Vrijstellingsmethode niet van toepassing op Amerikaans deel van bestuurdersbeloning). Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 1234(20), 1–1. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/34882