Volgens veel wetenschappers onderscheiden nieuw-rechtse populistische partijen zich van andere partijen door hun nadruk op een autoritaire culturele agenda. Als zelfverklaarde verdedigers van de belangen van de autochtone ‘gewone man’ nemen nieuw-rechtse partijen echter ook stelling in kwesties rond de verzorgingsstaat. In dit artikel onderzoeken we of de opvattingen over de verzorgingsstaat die door nieuw-rechtse partijen worden geuit ook kenmerkend zijn voor de autochtone aan‐ hangers van deze partijen.

nieuw rechts, verzorgingsstaat
hdl.handle.net/1765/41662
Centre for Rotterdam Cultural Sociology (CROCUS)
Sociologie
Dit is een vertaalde en sterk herziene versie van een artikel dat eerder verscheen in International Political Science Review (De Koster et al. 2013a)
Department of Sociology

de Koster, W, Achterberg, P.H.J, & van der Waal, J. (2013). Nieuw rechts en de verzorgingsstaat. Sociologie, 9(2), 151–172. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/41662