Abstract

De problematiek van schooluitval in de grootstedelijke context vormt de aanleiding tot dit onderzoek. Als eerste wordt de omvang en aard van de lokale, nationale en internationale schooluitval en de maatregelen ten bestrijding en preventie van dit voortijdig schoolverlaten besproken (hoofdstuk 1). Aangezien onderzoekers en beleidsmakers suggereren dat ouders een rol kunnen spelen in de preventie van schooluitval, is vervolgens een literatuurstudie gedaan naar de kennis die aanwezig is over wat ouders kunnen bijdragen aan schoolsucces van hun kinderen en aan preventie van schooluitval (hoofdstuk 2). De weergave van deze literatuurstudie vormt het theoretisch kader van het onderzoek. Dit kader is gebruikt bij zowel de vormgeving van de instrumenten van de veldstudie als bij ontwikkeling van de handreiking. Tot slot komen het methodologische kader, de onderzoeksvraag en -opzet en de keuze voor ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek aan de orde (hoofdstuk 3).

Additional Metadata
Keywords schooluitval, VMBO, ouderbetrokkenheid
Promotor G.B.M. Engbersen (Godfried) , A.L.T. Notten
Publisher Erasmus University Rotterdam , Rotterdam University Press
ISBN 978-90-5179-836-4
Persistent URL hdl.handle.net/1765/50175
Citation
Lusse, M. (2013, December 6). Een kwestie van vertrouwen: Een ontwerpgericht onderzoek naar het verbeteren van het contact met ouders in het ‘grootstedelijke’ vmbo als bijdrage aan preventie van schooluitval. Rotterdam University Press. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/50175