In dit proefschrift wordt uiteengezet hoe Nederland zich in de jaren ’30 economisch staande hield. Daartoe wordt eerst Nederlands monetaire ontwikkeling – de gouden standaardpolitiek – maar ook die van Duitsland, Groot-Brittannië en België bezien, evenals de consequenties daarvan voor de Nederlandse economie. De gevolgen van de bilaterale clearing tussen Nederland en Duitsland krijgen hierbij bijzondere aandacht. Daarna wordt de handelspolitiek van deze vier landen en de gevolgen voor Nederland geanalyseerd. Na deze twee hoofdstukken komt de handel op zich aan de orde en wordt bestudeerd welke consequenties de monetaire en handelspolitiek hebben gehad. Tenslotte worden het internationale dienstenverkeer en de betalingsbalans onderzocht.

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Erasmus University Rotterdam , NEHA
hdl.handle.net/1765/7192
Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

Klemann, H. (1990, January). Tussen Reich en Empire. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/7192


Additional Files
De Handelspolitiek.pdf Final Version , 18mb
Noten.pdf Final Version , 7mb
De Nederlandse Handel.pdf Final Version , 5mb
Het Dienstenverkeer.pdf Final Version , 4mb
De Ned. Betalingsbalans.pdf Final Version , 1mb
Literatuur.pdf Final Version , 1mb
tussen reich en empire hfd 1.pdf Final Version , 508kb
Register Persoonsnamen.pdf Final Version , 355kb
Epiloog.pdf Final Version , 324kb
Sommaire.pdf Final Version , 289kb
Bronnen.pdf Final Version , 69kb
Periodieken.pdf Final Version , 18kb