Abstract

In de voorbije halve eeuw hebben zich ingrijpende wijzigingen voorgedaan in de classificatie van cultuur. Traditionele kunstopvattingen en culturele scheidslijnen zijn geërodeerd en vervangen door meer gedifferentieerde en minder hiërarchische patronen van cultuurproductie en consumptie. Voorheen als hoger beschouwde cultuuruitingen hebben aan prestige ingeboet en zijn steeds meer tot een mogelijke optie onder vele geworden. Susanne Janssen gaat in haar oratie na hoe deze veranderingen samenhangen met bredere maatschappelijke processen en daarmee verbonden ontwikkelingen binnen het culturele veld.

Additional Metadata
Keywords cultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis, Nederland
Persistent URL hdl.handle.net/1765/77665
Series ERMeCC - Erasmus Research Centre for Media, Communication and Culture
Journal Sociologie
Citation
Janssen, M.S.S.E. (2005). Het soortelijk gewicht van kunst in een open samenleving. Sociologie, 1(3), 292–315. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/77665