Het Burkitt-lymfoom is een slecht gedifferentieerd, zeldzaam en agressief type van het non-hodgkinlymfoom. In dit artikel beschrijven wij een casus van een meisje van zes jaar, die zich presenteerde in het Sophia Kinderziekenhuis van het Erasmus MC (Erasmus MC – Sophia) met een snel progressieve, inspiratoire stridor en een bedreigde luchtweg op basis van een forse asymmetrische suspecte zwelling van de tonsil rechts. Met een beenmergaspiraat werd de diagnose Burkitt-lymfoom bevestigd en behandeling met chemotherapie ingezet. Hierop slonk de tumor binnen enkele dagen aanzienlijk, zodat operatief ingrijpen om de luchtweg veilig te stellen, niet meer nodig was.

Asymmetric tonsil, Burkitt lymphoma, Chemotherapy, Child
hdl.handle.net/1765/82853
Het Nederlands Tijdschrift voor Keel- Neus- Oorheelkunde
Department of Pediatrics

Cals, F.L.J, Goumans, J, Zwaan, C.M, & Borgstein, J.A. (2010). Een asymmetrische snel progressieve tonsillaire tumor bij een kind van zes jaar. Het Nederlands Tijdschrift voor Keel- Neus- Oorheelkunde, 16(3), 139–143. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/82853