Centrale vraagstelling: Op welke wijze wordt aan de interdepartementale samenwerking, als onderdeel van de geïntegreerde benadering, in Nederland en het Verenigd Koninkrijk invulling gegeven?
Welke obstakels zijn hierbij te onderkennen en welke factoren kunnen de samenwerking juist bevorderen?