Binnen de onderwijssector is er steeds meer aandacht voor het verhogen van de onderwijskwaliteit en prestaties. Human Resource Management (HRM) kan hier een rol in spelen. Uit de HRM en prestaties literatuur blijkt dat in verschillende sectoren HRM een positieve bijdrage kan leveren aan verschillende typen prestaties, waaronder organisatieprestaties. Hoe de relatie tot stand komt en welke factoren hieraan bijdragen kan verschillen per organisatie en per sector. Dit onderzoek richt zich op de relatie tussen HRM en prestaties in het primair onderwijs.
Een sector waarin nog relatief weinig onderzoek is gedaan naar de relatie tussen HRM en prestaties. De vraag die hierbij centraal staat is hoe deze relatie in het primair onderwijs verklaard kan worden. Bij het beantwoorden van deze vraag wordt in dit onderzoek onder andere aandacht besteed aan de rol van de schoolleider, de rol van de persoon-omgeving fit van leerkrachten en de rol van afstemming tussen besturen, schoolleiders en leerkrachten op het gebied van HRM (implementatie fit) in de relatie tussen HRM en prestaties.

, , , , , , , , , , , , , , ,
A.J. Steijn (Bram) , L. den Dulk (Laura)
Erasmus University Rotterdam
Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit NWO BOPO (dossiernummer 413-09-102).
hdl.handle.net/1765/94374
Department of Public Administration and Sociology (DPAS)

Janssen, T. (2016, December). HRM en prestaties in het primair onderwijs. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/94374