In dit onderzoek wordt de juridische betekenis van academische vrijheid verkend. Het boek opent met een uiteenzetting over bescherming van academische vrijheid de internationale en nationale rechtsorde, in het bijzonder middels de vrijheid van meningsuiting, het auteursrecht en de vrijheid van wetenschap. Vervolgens wordt academische vrijheid als beginsel nader gedefinieerd aan de hand van een schets van de wetshistorische ontwikkeling van het bestuur van de universiteit. Ook de betekenis van academische vrijheid voor onderwijsbeleid en voor onderzoeksbeleid komen aan de orde, met name inzake de financiering van wetenschappelijk onderwijs en- onderzoek en de sturing op kwaliteit. Tot slot wordt ingegaan op het beleid inzake wetenschappelijke integriteit en de relatie tussen wetenschappelijke integriteit en academische vrijheid.

Additional Metadata
Keywords Academische vrijheid, wetenschapsbeleid, onderwijsbeleid, bestuur van de universiteit, vrijheid van wetenschap, vrijheid van meningsuiting
Promotor P.W.A. Huisman (Pieter) , R. de Lange (Roel)
Publisher Erasmus University Rotterdam
Persistent URL hdl.handle.net/1765/95506
Citation
Groen, J.R. (2017, February 24). Academische vrijheid : een juridische verkenning. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/95506