In dit onderzoek wordt de juridische betekenis van academische vrijheid verkend. Het boek opent met een uiteenzetting over bescherming van academische vrijheid de internationale en nationale rechtsorde, in het bijzonder middels de vrijheid van meningsuiting, het auteursrecht en de vrijheid van wetenschap. Vervolgens wordt academische vrijheid als beginsel nader gedefinieerd aan de hand van een schets van de wetshistorische ontwikkeling van het bestuur van de universiteit. Ook de betekenis van academische vrijheid voor onderwijsbeleid en voor onderzoeksbeleid komen aan de orde, met name inzake de financiering van wetenschappelijk onderwijs en- onderzoek en de sturing op kwaliteit. Tot slot wordt ingegaan op het beleid inzake wetenschappelijke integriteit en de relatie tussen wetenschappelijke integriteit en academische vrijheid.

, , , , ,
P.W.A. Huisman (Pieter) , R. de Lange (Roel)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/95506

Groen, J. (2017, February 24). Academische vrijheid : een juridische verkenning. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/95506