Zorgbestuurders hebben draagvlak nodig om hun werk goed te kunnen doen. De afgelopen jaren heeft het aan dit draagvlak vaak ontbroken. Daarom is een belangrijke vraag hoe zorgbestuurders kunnen bouwen aan draagvlak (oftewel hun license to lead). Deze vraag wordt in dit proefschrift beantwoord. Daarbij is gekeken naar drie niveaus: individuele zorgbestuurders, raden van bestuur en zorgbestuurders als collectief.

Additional Metadata
Keywords Draagvlak, draagvlakcreatie, support, legitimiteit, legitimacy, vertrouwen, trust, zorgbestuur, health care executive, zorgbestuurder, zorgbestuurders, bestuur, bestuurder, bestuurders, goed bestuur, governance, good governance, license to lead, license to operate, licensed to lead, accreditatie, accreditation, health care, health care system, gezondheidszorg, zorgstelsel, bestuurderstoets, deugdenethiek, virtue ethics, in control, bekwaamheid, karakter
Promotor K. Putters (Kim) , W.D. ten Have (Wouter)
Publisher Erasmus University Rotterdam
Persistent URL hdl.handle.net/1765/116522
Citation
Bijloos, J.S.M. (2019, July 4). Building a License to Lead : Hoe zorgbestuurders bouwen aan draagvlak om te besturen. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/116522