Wat beweegt mensen zelf het stuur in handen te houden bij ziekte of beperkingen en benodigde hulp zelf te organiseren? Deze vraag is op zijn plaats in een tijd, waarin de roep in Nederland steeds luider klinkt om de burger centraal te stellen met zijn vraag (naar zorg, naar onderwijs, naar klantgerichte dienstverlening). Het is de tijd waarin professionals in zorg en onderwijs en andere vormen van publieke dienstverlening de aandacht opeisen voor het primair proces. Een tijd ook waarin de schaalvergroting in de zorg toeneemt onder het mom van een betere armslag voor kleinschalige, en dus klantgerichte en vraaggerichte, dienstverlening. Het conceptualiseren van de zorgvrager, ergens tussen de zorgafhankelijke patiënt en de kritische soevereine consument, staat nog in de kinderschoenen. Zowel positieversterking van klanten als marketingoverwegingen voor zorgaanbieders vereisen nadere overdenking en invulling van het profiel van de zorgvrager.

Additional Metadata
Keywords Netherlands, health care, zorgverlening
Promotor R. Huijsman (Robbert) , P.L. Meurs (Pauline)
Publisher Erasmus University Rotterdam , FOMZ, Amsterdam
ISBN 978-90-90-22935-5
Persistent URL hdl.handle.net/1765/14315
Citation
Oostrik, F.G.H. (2008, May 15). Als je het mij vraagt: Waarom mensen kiezen voor zelfbeschikking in de zorg. FOMZ, Amsterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/14315