Dit proefschift probeert een antwoord te geven op de vraag hoe de ideeen van Johannes Bradenburg zich verhouden tot die van Spinoza. Na de '!Veede Wereldoorlog heeft het Spinoza-onderzoek een ware renaissance ondergaan. Inmiddels bestaat een internationaal netwerk van specialisten. Het is hen niet alleen om de systematische interpretatie van Spinoza' s denken te doen en om de intellectuele achtergronden van zijn filosofie, maar ook om de receptie van het spinozisme. Binnen die - uitzonderlijk vijandige - receptiegeschiedenis neemt Johannes Eredenburg een bijzondere plaats in.

Additional Metadata
Keywords Collegiantisme, Johannes Bredenburg, Spinoza, geschiedenis van de wijsbegeerte, nieuwe westerse filosofie
Promotor J. Sperna Weiland (Jan)
Publisher Erasmus University Rotterdam
Persistent URL hdl.handle.net/1765/37828
Organisation Erasmus School of Philosophy
Citation
van Bunge, L. (1990, November 29). Johannes Bredenburg (1643-1691) : een Rotterdamse collegiant in de ban van Spinoza. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/37828