Dit proefschift probeert een antwoord te geven op de vraag hoe de ideeen van Johannes Bradenburg zich verhouden tot die van Spinoza. Na de '!Veede Wereldoorlog heeft het Spinoza-onderzoek een ware renaissance ondergaan. Inmiddels bestaat een internationaal netwerk van specialisten. Het is hen niet alleen om de systematische interpretatie van Spinoza' s denken te doen en om de intellectuele achtergronden van zijn filosofie, maar ook om de receptie van het spinozisme. Binnen die - uitzonderlijk vijandige - receptiegeschiedenis neemt Johannes Eredenburg een bijzondere plaats in.

Collegiantisme, Johannes Bredenburg, Spinoza, geschiedenis van de wijsbegeerte, nieuwe westerse filosofie
J. Sperna Weiland (Jan)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/37828
Erasmus School of Philosophy

van Bunge, L. (1990, November 29). Johannes Bredenburg (1643-1691) : een Rotterdamse collegiant in de ban van Spinoza. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/37828