Henri Beunders, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, is van huis uit historicus en heeft zich gespecialiseerd in de geschiedenis van de media. In dit razendsnel geschreven en geproduceerde boek geeft hij een evaluatie van het tv-programma Big Brother. Hij heeft uit de aard der zaak slechts voorlopige conclusies kunnen trekken, want wat bijvoorbeeld de verdere gevolgen voor de deelnemers zullen zijn, ligt in de schoot der toekomst verborgen. Ook de blijvende impact op de kijkers, vooral interessant nu er een soort vervolg (De Bus) te zien is, kan op dit moment onmogelijk worden vastgesteld.Voor zijn studie - zelf noemt hij het een essay - maakte hij naast vakliteratuur vooral gebruik van artikelen uit dag- en weekbladen, waarvoor hij nauwgezet verantwoording aflegt in het notenapparaat.

, , ,
Prometheus, Amsterdam
hdl.handle.net/1765/16292
Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

Beunders, H. (2000). Wat je ziet, ben je zelf. Big Brother: lust, leven en lijden voor de camera. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/16292


Additional Files
HOOFDSTUK2.PDF Final Version , 2mb
HOOFDSTUK3.PDF Final Version , 2mb
PROLOOG.PDF Final Version , 1mb
EPILOOG.PDF Final Version , 431kb
NOTEN.PDF Final Version , 227kb
PERSONENREGISTER.PDF Final Version , 171kb
WOORD VOORAF.PDF Final Version , 105kb
TITEL.PDF Final Version , 35kb
Cover.jpg Cover Image , 12kb