Deze wetenschappelijke studie over de emotionalisering van maatschappij, media en cultuur gedurende de laatste vijftig jaar leest als 'een Geert Mak' en lijkt interessant voor een breed publiek. Het gaat (dus) over veranderingen in het uiten van emoties, m.n. in de media/openbaarheid, zoals vastgelegd rond talloze bekende gebeurtenissen, w.o. 'Open het dorp', de dood van Kennedy, First Blood (1982) en de aanslag op de Twin Towers. De emotionele terreinen, die tegen de achtergrond van veranderende omstandigheden, opvattingen en moraliteit, en in het bestek van een hoofdstuk worden verkend, betreffen: 1) de seksuele revolutie, 2) de dood, 3) het kwaad in vele gedaanten o.m. rassenhaat, zinloos geweld en moord, seksuele delicten, vliegrampen, 4) politieke schuld (en de opkomst van een excuus-cultuur). De slothoofdstukken gaan over '(over)-individualisatie' en de behoefte aan nostalgie en aan een nieuw 'wij'-gevoel, want we voelen ons alleen in een zenuwachtige, angstaanjagende wereld.

, , , ,
Uitgeverij Contact, Amsterdam
hdl.handle.net/1765/16308
Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

Beunders, H. (2002). Publieke tranen: de drijfveren van de emotiecultuur. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/16308


Additional Files
cover.jpg Cover Image , 10kb
WOORD VOORAF.PDF Final Version , 641kb
HOOFDSTUK1.PDF Final Version , 3mb
HOOFDSTUK2.PDF Final Version , 3mb
HOOFDSTUK3.PDF Final Version , 4mb
HOOFDSTUK4.PDF Final Version , 5mb
HOOFDSTUK5.PDF Final Version , 6mb
HOOFDSTUK6.PDF Final Version , 4mb
HOOFDSTUK7.PDF Final Version , 5mb
EPILOOG.PDF Final Version , 967kb
NOTEN.PDF Final Version , 695kb
LITERATUUR.PDF Final Version , 623kb
PERSOONSREGISTER.PDF Final Version , 521kb
ZAKENREGISTER.PDF Final Version , 226kb
INHOUD.PDF Final Version , 63kb